OM OSS 

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Vi ønsker oss de beste med på laget når vi skaper fremtidens Storebrand, og gir vårt bidrag til en bærekraftig utvikling – vil du bli med?

VÅRT FORMÅL OG VISJON

Vårt formål er å jobbe for en fremtid å glede seg til, gjennom å levere bedre pensjon, enkelt og bærekraftig. Vi har vært tilstede i folks liv i over 250 år. I dag er vi Norges største private kapitalforvalter, med over 750 milliarder kroner investert i selskaper verden rundt. Når over 1,8 millioner nordmenn og svensker plasserer sine sparepenger hos oss, forplikter det. Vi skal forvalte pengene på en lønnsom måte, slik at drømmen om en god pensjonstilværelse blir oppfylt. Men pengene skal også forvaltes på en bærekraftig måte, slik at fremtidens generasjoner har noe å glede seg til. Innenfor bærekraftige investeringer skal vi være en modig veiviser og et forbilde for andre investorer. Vår visjon er enkel, og gir et tydelig signal om at kundenes tilfredshet er aller viktigst: Våre kunder anbefaler oss. Vi tilbyr produkter innen pensjon, sparing, forsikring og bank til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

 

VÅR DRIVKRAFT OG AMBISJON

 

Storebrands ambisjon for de neste årene er å bygge et sparekonsern i verdensklasse, støttet av forsikring. Vår drivkraft om å skape en fremtid å glede seg til handler også om å jobbe for å nå FNs bærekraftsmål. I kjernen av vår sparestrategi ligger bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer. Bærekraft handler ikke bare om samfunnsansvar, det er også god butikk. Penger plassert hos oss, enten i spare- og pensjonsprodukter, forsikring eller bank, skal jobbe for kunden våre, og de skal jobbe for klode og samfunn. Det skal være «Gode penger».

SPESIELT FOR DEG SOM ER NYUTDANNET

Storebrand Sandbox: Vårt Summer Internship, Sandox, er det ledende fintech-programmet i Norge. Deltakerne blir en del av et tverrfaglig team som gjennom seks sommeruker skal løse en reel problemstilling Storebrand står overfor. Man jobber tett i tverrfaglige team bestående av studenter og medarbeidere i Storebrand, og benytter Storebrands arbeidsmetodikk (Lean Startup) for å jobbe frem løsningsforslag som er klart for markedet. Løsningsforslaget presenteres for toppledelsen og alle ansatte i et allmøte på slutten av perioden. Her ønsker vi deg som løsningsorientert, har et sterkt engasjement og en kommersiell teft. Du har erfaring med å jobbe i team og har en teknologisk nysgjerrighet. Gjerne påbegynt masterutdannelse, men det er ikke et absolutt krav. Tidligere Sandbox-studenter har hatt bakgrunn fra økonomi, teknologi, psykologi, kommunikasjon og design.

 

Storebrand Future Impact 2020: Vårt graduateprogram utviklet i samarbeid med Future Leaders Global, har som mål å myndiggjøre og mobilisere nye generasjoner av bevisste ledere som tar tak i tidens globale utfordringer, på ansvarlig, etisk og bærekraftig vis. Programmet er forankret i critical management studies, deep learning og kompleksitetsteori. Vi trener på tre ferdigheter; selvlederskap, samarbeidsrelasjoner og kompleks problemløsing. Kandidater vil kombinere fulltidsstilling i Storebrand med deltakelse i graduateprogrammet. Gjennom programmet samles deltakere fra ulike stillinger og fagområder i et tverrfaglig team og vil ta del i fem samlinger gjennom 2020/2021, i tillegg til faglige og sosiale arrangementer som organiseres internt hos Storebrand. Programspråket er engelsk, mens fulltidsstillingene kan kreve flytende norsk fagspråk, avhengig av rollen. Her ser vi etter unge fagfolk med inntil tre års erfaring, som deler vår visjon om å skape en fremtid å glede seg til.

WEBSIDE

www.storebrand.no/

If you have any comments or questions, don't hesitate to contact us!

Gruppebilde KD.jpg

Helleveien 30, 5038 Bergen

2019 © Karrieredagene NHH   All Rights Reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now